Date Archives Marzec 2011

MotoVaria!

Zapomniałem się. Zasiedziałem na brzegu swoich imaginacji, swojej nieochoty i niebycia odstawianego z odpowiednią sobie subtelną ...