Zbigniew "Piotr" Piotrowski
Menu
menu

Śnią mi się najpierw pewne fragmenty, które potem spotykam na ulicy.