Menu

Śnią mi się najpierw pewne fragmenty, które potem spotykam na ulicy.