Menu

Pokój pełen miłości

Pokój pełen miłości. Krótka historia…

Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego. Wizualizacje przypadkowych fragmentów książek – ale czy na pewno przypadkowych?

Papier stylizowany na starodruk – skany. Format 20x 30 cm.