Zbigniew "Piotr" Piotrowski
Menu
menu

Uprzejmię donoszę iż w pracy mam poranne zmiany, tydzień trwa tylko cztery dni i uśmiecham się przeciągle na myśl o weekendzie.