Zbigniew "Piotr" Piotrowski
Menu
menu

Wszelkie odbicia.
Wywalam z siebie zdjęcia, bez dbania o ostrość, światło i tak dalej