Piątek

(Interpretacja dowolna. Większy sens poszedł się jebać. Dosłownie.)
Deszcz popłakuje w szpary chodnika, chowaj się po kątach.