Zbigniew "Piotr" Piotrowski
Menu
menu

(Na potrzeby własne.)
Chłonę światło receptorami dotyku.