Menu
Portrety

Wielokrotność

(Na potrzeby własne.)
Chłonę światło receptorami dotyku.