Wystawa „Oblicza Fotografii”

Coroczna wystawa zbiorowa członków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku
Polskich Artystów Fotografików to zawsze dzień szczególny dla Okręgu i jego
członków, a także dla całego środowiska twórczego i wszystkich osób związanych z
fotografią. Jest to chwila, w której członkowie regionalnego oddziału najważniejszego
związku twórczego zrzeszającego fotografów w Polce pokazują swoje najnowsze
dokonania, moment, w którym prezentowany jest punkt odniesienia dla pozostałych
twórców i stowarzyszeń.
Tegoroczna wystawa jest szczególnie ważna, ponieważ pojawia się po kilkuletniej,
spowodowanej przez pandemię, przerwie w prowadzonej przez Okręg działalności
wystawienniczej ukazując tym samym, że choć zawieszeniu musiała ulec działalność
galerii, tworzący Okręg twórcy pozostawali aktywni i, jak zawsze, tworzyli znakomite
obrazy fotograficzne.
Ze względu właśnie na spowodowane pandemią zawirowania w działalności galerii i
brak możliwości regularnego prezentowania dokonań członków Okręgu, wystawa
tegoroczna jest wystawą stricte przeglądową, dla której tematem przewodnim są
skupieni w ZPAF OKP najważniejsi twórcy województwa kujawsko-pomorskiego, ich
fotograficzne pasje i dokonania. Wyboru spośród znakomitych prac zgłoszonych na
wystawę dokonali obecna prezes ZPAF OKP art. fot. Małgorzata Bardoń oraz dawny
prezes dr hab. art. fot. Witold Jukiewicz. W ten sposób wieloletnia tradycja Okręgu,
który od kilkudziesięciu już lat wyznacza standardy w fotografii artystycznej spięta
została symboliczną klamrą z jego teraźniejszości i przyszłością, w którą Okręg
prowadzić będzie obecna prezes.
Złożona z ponad trzydziestu prac wystawa niewątpliwie stanowić będzie nie tylko
prezentację bogactwa twórczości członków ZPAF OKP czy przegląd najważniejszych
w regionie dokonań twórczych w dziedzinie fotografii, ale także inspirację i wyzwanie
dla pozostałych pasjonatów tej dziedziny sztuki. Będzie też niewątpliwie znakomitą
okazją do osobistego spotkania najważniejszych twórców, inspirujących rozmów i
motywacją do własnego rozwoju.

Na wystawie zaprezentowane zostaną pracę następujących artystów: Wojciech
Balczewski, Małgorzata Bardoń, Radosław Brzozowski, Jadwiga Czarnecka, Marek
Czarnecki, Zbigniew Filipiak, Adam Fisz, Dariusz Grożyński, Witold Jurkiewicz,
Jacek Kutyba, Zbigniew „Piotr” Piotrowski, Andrzej Skowroński, Janusz Sytek,
Łukasz Ułanowski, Wojciech Woźniak.