Odrodzenie

Zdecydowanie bez słów. Zbigniew Piotr Piotrowski

Kanały burzowe

Troszkę połaziliśmy. Ponaświetlaliśmy. Postroboskopowaliśmy. I za siedzenie w ciemnościach, pomoczenie butów, głów i innych – należy nam się duża wódka. Zatem – Wasze zdrowie! ;)