Światło

Potrzebuję miasta. Faktur chodnika, budynków i zamkniętej w beton nieprzestrzeni.